XII Cross Grupy Trójmiasto wystartuje 25 czerwca

Najstarsza amatorska trójmiejska grupa biegowa i zarazem jedna z najstarszych w Polsce ma zaszczyt zaprosić na XII edycję Crossa Grupy Trójmiasto, który zaplanowany został na niedzielę 25 czerwca. Impreza ma charakter koleżeński, ale walki o jak najwyższe lokaty na pewno nie zabraknie.

cross

Regulamin XI CROSS GRUPY TRÓJMIASTO 

Grupa Trójmiasto serdecznie zaprasza wszystkich amatorów aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu na XII Cross GRUPY TRÓJMIASTO”. Zapewniamy wspaniałą rodzinną atmosferę i świetną zabawę. Po biegu dla chętnych grill i ognisko (prowiant we własnym zakresie).
1) Cel imprezy:
– popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
– propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności
– integracja lokalnego środowiska biegowego
2) Formuła biegu
– bieg terenowy po istniejących i oznaczonych ścieżkach
3) Organizator:
Grupa Trójmiasto
4) Miejsce:
Gdańsk – Oliwa (polana za hotelem „Dwór Oliwski” pomiędzy ul.: Kościerską i Bytowską)
(mapa dojazdu)
5) Termin:
25 czerwca (niedziela)
– bieg dla dzieci: 14:30
– bieg główny: 15:30
6) Zapisy:
–  przed biegiem, w godz. 13:00-14:20
7) Trasa:
– krosowa z licznymi przewyższeniami (suma przewyższeń około 150 m). Nawierzchnia naturalna: ścieżki leśne.
– newralgiczne fragmenty trasy będą oznakowane taśmą.
8) Dystans:
– bieg dla dzieci – dystans dostosowany do wieku i możliwości uczestników
bieg dla dorosłych – tradycyjnie klasyfikacja prowadzona jest na następujących dystansach:
– kobiety – ok. 4,8 km (1 pętla)
– mężczyźni – ok. 9,6 km (2 pętle)
za wiedzą i zgodą Organizatora możliwy jest start na dystansie 9,6 km przez kobiety i 4,8 km przez mężczyzn
9) Wpisowe:
– brak, mile widziane jest przyniesienie drobnych upominków / gadżetów dla dzieci
10) Pomiar czasu:
– ręczny, w miarę możliwości prosimy o pomiar czasu we własnym zakresie
11) Woda + odżywki:
– we własnym zakresie
– organizator zapewnia wodę i kubki
12) Nagrody:
– własna satysfakcja
– dyplomy dla miejsc 1-3 (kobiety i mężczyźni)
– dyplomy uczestnictwa dla dzieci
– drobne upominki dla dzieci
13) Informacje dodatkowe:
– biuro zawodów i start mieszczą się na polanie – 300 m za hotelem „Dwór Oliwski”. Do Dworu Oliwskiego prowadzą znaki z ul. Spacerowej. Samochody najlepiej zaparkować na parkingu naprzeciwko hotelu i dalej iść brukowaną dróżką w górę, która prowadzi aż na polanę
– impreza odbywa się na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Gdańsk
– uczestnicy Biegu i osoby towarzyszące zobowiązani są do: (i) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (ii) parkowania samochodów wyłącznie w wyznaczonych miejscach, (iii) poruszania się oznakowaną trasą oraz istniejącymi ścieżkami, (iv) zachowania porządku na trasie i poszanowania przyrody (v) nie zastawiania szlabanów, dojazdów do osad leśnych) oraz obiektów turystycznych
– bieg odbędzie się bez względu na pogodę
– każdy uczestnik biegu powinien być zdrowy, mieć aktualne badania lekarskie oraz być ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków
– wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
– uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie oznakowaną trasą biegu, – trasa biegu nie będzie zamknięta dla innych użytkowników, w związku z czym wymagane jest zachowanie
szczególnej ostrożności w czasie biegu oraz poszanowanie prawa innych osób do
poruszania się tymi samymi ścieżkami
– ze względu na wymagającą trasę, w czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność
– każdy uczestnik Biegu, w razie takiej potrzeby, zobowiązany jest do udzielenia niezbędnej pomocy pozostałym zawodnikom
– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia na całym terenie biegu, śmieci należy zabrać ze sobą lub pozostawić w wyznaczonym miejscu przy starcie, naruszenia Regulaminu w tym zakresie mogą zostać ukarane dyskwalifikacją
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników
– nie zapewniamy przebieralni, ani toalet
– przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora związanych z biegiem.
– sprawy nie objęte regulaminem oraz wszelki kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć podczas rozgrywek, rozstrzyga organizator
– organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
– informacje dotyczące biegu można uzyskać pod numerami telefonów: 504-945-290 i 605-450-428.
14) Program minutowy:
13:00 – otwarcie biura zawodów (zapisy)
14:20 – zamknięcie biura zawodów i zakończenie zapisów do biegów
14:25 – oficjalne otwarcie imprezy przez organizatora
15:00 – start biegu dla dzieci
14:45 – dekoracja dzieci
15:30 – start biegu głównego (wspólny dla mężczyzn i kobiet)
16:20 – dekoracja zwycięzców biegu głównego i zakończenie imprezy
Organizator zastrzega sobie prawo do kilkuminutowego poślizgu!